Om oss

Välkommen till juristnu

juristnu har delägare som har en lång erfarenhet inom avtalshantering, avtalsrätt och juristhjälp inom GDPR och som genom åren hjälpt många företag att skriva trygga och säkra avtal inom ett flertal områden.

Sedan den 25:e maj år 2018 så gäller nya regler inom EU kring hur behandlingen av personuppgifter ska hanteras hos myndigheter och företag. Ett företag eller en organisation bör, ibland måste, utse ett dataskyddsombud, som ser till att regler som upprättats av EU, främst genom GDPR, efterlevs. Ett dataskyddsombud ska övervaka och kontrollera hur behandlingen av personuppgifter sköts på företaget eller inom organisationen och bland annat utbilda och informera anställda hur personuppgifter ska behandlas.

Anlita oss som ert dataskyddsombud

Vi kan erbjuda specialister inom GDPR som utses till dataskyddsombud hos ert företag eller hos en organisation. juristnu ge stöd åt företaget eller organisationen i efterföljandet av de regler som finns så att personuppgifter är skyddade från obehöriga. Det innebär att juristnu som dataskyddsombud ger bland annat råd om konsekvensbedömningar för IT-system som behandlar personuppgifter. juristnu ger också rådgivning inom GDPR till anställda kring hur personuppgifter ska behandlas på ett säkert sätt. juristnu skriver också rapporter fortlöpande. juristnu som dataskyddsombud är behjälplig i samband med att Datainspektionen genomför inspektioner hos företaget eller organisationen. Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa ert företag eller er organisation med GDPR.

Bo Johan Wigfeldt, jur. kand. och fil. kand (systemvetenskap). Bo Johan anlitas som dataskyddsombud och som rådgivare angående GDPR. Bo Johan kan anlitas på engelska och svenska.