Kontakt

juristnu är ett juristföretag som erbjuder flera olika tjänster till företag och
organisationer genom bland annat att skriva och granska avtal och att ge rådgivning och utbildning.

Vi är specialister inom GDPR, General Data Protection Regulation, vilket är ett regelverk inom EU som reglerar hur personuppgifter ska behandlas hos företag och organisationer. Vi kan erbjuda utbildning och dataskyddsombud som tjänst. Dataskyddsombud övervakar och utbildar och informerar bland annat anställda om hur personuppgifter ska behandlas på ett säkert sätt.